Informujemy. Edukujemy. Promujemy dobre praktyki.

FUNDACJA POZYTYWNE EMOCJE

Miło nam poinformować, że jesteśmy współzałożycielami Fundacji POZYTYWNE EMOCJE

Ekspertami fundacji są między innymi:
Paweł Gajewski - Ekspert ds. bezpieczeństwa pirotechniki cywilnej
mgr. inż. Jakub Rakus - Ekspert ds. bezpieczeństwa pożarowego

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami na stronie Fundacji
www.fundacjapozytywneemocje.pl
PODPISZ PETYCJE PRZECIWKO WPROWADZENIU DODATKOWYCH OGRANICZEŃ W UŻYWANIU FAJERWERKÓW

Misją naszej koalicji jest prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zasad bezpieczeństwa, kultury oraz zgodności z prawem użytkowania wyrobów pirotechnicznych oraz kształtowanie i promocja zasad społecznie odpowiedzialnego rozwoju w branży pirotechnicznej. Naszym celem nadrzędnym jest przede wszystkim, aby mówić o faktach. Z tego też powodu będziemy inicjować i wspierać prace naukowo-badawcze nad fajerwerkami pod kątem ochrony środowiska i ekologii. Ireneusz Patynowski, Prezes Fundacji POZYTYWNE EMOCJE

Fundacja POZYTYWNE EMOCJE to najliczniejsza na rynku reprezentacja profesjonalistów z branży pirotechnicznej,
która pracuje nad obalaniem mitów jakie funkcjonują nt. sztucznych ogni w dyskursie publicznym.
Nadrzędnym celem organizacji założonej przez 30 fundatorów jest dostarczenie rzetelnej i wiarygodnej ekspertyzy
oraz promocja pozytywnych zachowań użytkowników sztucznych ogni.

Certyfikat PRAWNY Fundacji Pozytywne Emocje
ULOTKA Fundacji Pozytywne Emocje

www.fundacjapozytywneemocje.pl